TIKKAKOSKI-RASTIT 2020

Iltarastikalenteriin oheinen muutos

 

Iltarastikalenterista sen verran,  että 5.8. iltarastit on Keskimaan pihan eteläpäästä.  Varuskuntaan ei vielä silloin pääse.

Tiedote pitäisi löytyä  mm. Googlesta  osoitteella www.tiksu.net

Myös Itärannan iltarastien lupa vielä puuttuu.  Tiedotan asiasta heinäkuun lopulla.

 

Matti Keskinen

 

Kevään iltarastit on peruutettu Koronaviruksen takia.

Ohessa syyskesän  iltarastikalenteri,  mikäli varuskunta hyväksyy  ja terveysrajoituksia ei tule.  Peruuntumisista ilmoitetaan ajoissa.

 

        Tapahtuma                                                                                  Opastus                                                                 Vastuuhenkilöt

        1.    Ke        5.8.      Mansikkahetto                                        T-koski – Kuikka tieltä                                      Heikki Kaihlavirta ,  Esko Äikäs ja  Seppo Tammela

        2.     Ke      12.8.     Pururatasprintti                                      T-koski – Kuikka tieltä                                      Mikko Moilanen + Markku Hautakoski

3.  Ke     19.8.     itäranta EK                               T-koski – Kuikka tieltä                                      Petri, Joni ja Janne Malkamäki

4.Ke    26.8.     Pumppuasema  mestkilp.                   T-koski – Kuikka tieltä                                       Matti Keskinen + Heikki Sinkkonen

 

        Ratavaihtoehdot:          A-rata 4-6 km vaativa,  B-rata 3-4 km helpohko,  C-rata  1,5 – 3 km helppo,

        Sprinttiradat:                   1,0 – 3,5 km

        Osanottomaksut:           Seuran jäsenet  ilmainen v.  2020

        Ulkopuoliset:                   6 €,  alle 16 v 3 €,   emit vuokra kaikilta 3 €

        Iltarastien lähtöajat       klo 17.00 – 18.30

        Yhteyshenkilöt:               Matti Keskinen  040 5516078  ja  Heikki Kaihlavirta   040 5028321

     

 

       

 ILTARASTEILLE   OSALLISTUVILLE

 

Tikkakoski - Rastit   on tarkoitettu  kaikille  liikunnan harrastajille yhdeksi vaihtoehdoksi mielekkääseen liikkumiseen.

 

Koronaviruksen takia kevään –alkukesän  (touko--heinäkuu)  iltarastien pitämisestä luovutaan.  Elokuussa pyritään

pitämään neljät iltarastit erillisen ohjelman mukaan.

   

TOIMINTAOHJEET:    Iltarastien pitopaikat löytyvät TikSun tiedotteesta 1/2020    ( www.tiksu.net ).   Seuraa opasteita tapahtumapaikoille.  Iltarastien lähtö on klo 17.00 – 18.30    

             

Yleisohjeet:   Osallistua voit yksin,  kaksin tai  ryhmänä. Radan voit valita itse. Iltarastitapahtuman voi suorittaa ajan kanssa tai ilman aikaa oman halunsa ja taitonsa mukaisesti.  

 

Ratavaihtoehdot ovat seuraavat:  helppo C-rata 1.5 – 3 km,  helpohko B-rata 3 - 4 km ja vaativahko  A-rata 4 - 6 km.  Sprintissä vain  A -  ja C -  radat.

 

Osallistuminen :    Osallistumismaksua ei ole  v  2020  jäsenmaksunsa 1.7. maksaneille   seuran jäsenille.  Seuran  ulkopuolisilta  maksu on 6 euroa aikuiselta ja alle 16-vuotiailta 3 euroa. Emit vuokra on 3 euroa kaikilta..

 

Iltarasteille osallistuu myös varuskunnan henkilöitä.  Heiltä ei peritä tapahtuman aikana osanottomaksua.  Se peritään jälkikäteen keskitetysti.  Maksun perimistä varten iltarastien pitäjien on varmistettava,  että kyseessä on varuskuntalainen ja merkittävä henkilön joukko-osasto tuloksiin.  Emit – vuokran myös varuskuntalaiset maksaa kussakin tapahtumassa.

 

Ilmoittautuminen:      Ilmoittaudu lähtöpaikalla toimitsijalle,  joka antaa  kartan ja tarvittaessa vuokraa emit-kilpailukortin emit-leimausta varten.  Valitse haluamasi rata ja tutustu ohjeisiin.  

 

Lähtö:       Kun olet valmis lähtöön leimaa 0-leimasimella  emit-korttisi 3-4 välähdyksen ajan  ja aloita suunnistus.

Rasteilla tarkistat rastikoodin ja suoritat leimauksen.  Rastit kierrettävä numerojärjestyksessä.

 

Maali:       Paluun maastosta on tapahduttava mikäli  mahdollista klo 20.,00: een mennessä EHDOTTOMASTI  maalin kautta,  jotta tiedetään kaikkien palanneen maastosta turvallisesti. Leimaa emit-korttisi maalileimasimella ja ilmoittaudu toimitsijalle.

 

Pukeutuminen:   Omissa autoissa tai luonnon helmassa. Keväällä  maasto on yleensä niin märkää, että kumisaappaat ovat sopivat jalkineet. Myöhemmin kesällä joko lenkkikengät  tai suunnistusjalkineet ovat sopivimmat.  Asuksi lenkki  -  tai suunnistusasu.

 

VASTUU:    Koska kyseessä on harrastusluontoinen tapahtuma, on vastuu osallistujalla itsellään. Ylitettäessä teitä tai teillä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

 

 

YKSITYISILLE alueille,  kuten pihoille  ja viljellyille pelloille  yms.  EI SAA MENNÄ.

 

 

Ohjeita iltarastien pitäjille

Ohjeita iltarastien pitäjille

 

1.      Maksut           

           -     6 euroa seuran ulkopuolinen aikuinen

           -     3 euroa seuran ulkopuolinen nuori alle 16 v

           -     jäsenmaksunsa maksaneille seuran jäsenille  iltarastit ovat ilmaiset v 2020

           -     emit vuokra 3 euroa kaikilta,  myös seuran jäseniltä

 

-          Varuskuntalainen osallistuu  ilmaiseksi  ( pl emit-vuokra, joka maksettava)  koska Ilmasotakoulu maksaa kootusti syksyllä henkilöstön osallistumisen iltarasteille.  Sitä varten iltarastipitäjien on varmistettava, että henkilö on varuskuntalainen ja  merkittävä viralliseen tulosluetteloon henkilön  kohdalle myös joukko-osasto.  Tieto tarvitaan  rahastohoitajan tekemää lopullista laskutusta varten.

 

            Rahat iltarastien jälkeen mahdollisimman nopeasti rahastonhoitajalle  tai suoraan pankkiin

            seuran  tilille     FI50 5221 7040 0124 00

 

2.      Ratojen suunnittelu ja rastien piirtäminen karttoihin  ocadilla

          -     suunnittele radat Matin antamalle kartalle ja varmista  maastokäynnein rastipisteet ja        

                 rastien välinen maasto uusien hakkuiden ym muutosten huomioimiseksi

          -     tee tarvittaessa maaston muutokset karttaan ja tiedot muutoksista Matille

          -     vie rastit maastoon

          -     suunnitelmat  ajoissa  ( 2 viikkoa ennen tapahtumaa)  Matille,  joka tulostaa kartat ja mää-

                 ritteet. 

 

3.      Iltarastimateriaali                     

          -    karttapohjat, kartat ja tuloslaskennassa tarvittavat laitteistot, kuten  emit-laitteistot,

               invertteri, emit- kilpailukortit sekä rastiliput haettava Matilta  riittävän ajoissa  ennen

               tapahtumaa

          -    opasteet  Petriltä tai kaikki  tarvittava materiaali edelliseltä pitäjältä

          -    seuran  vanhan tietokoneen  tuloslaskentaa varten  saa Kaarlelta.  Omaakin tietokonetta voi käyttää

          -    materiaali tapahtuman jälkeen ensi tilassa seuraavalle järjestäjälle

          -    jos edellinen materiaali ei riitä,  Matilta  ja Petriltä saa tarvittavan lisämateriaalin

          -    rastit haettava maastosta mahdollisimman pian ja annettava seuraavalle rastien järjestäjälle

 

      4    Tulokset

          -    tulokset sähköpostitse mielellään  jo samana iltana Kaarlelle nettiä varten - viimeistään kuitenkin seuraavana päivänä.

 

  1. Yhteydet varuskunnan päävartioo

 Itä- ja länsirannalla rasteja pitävien  vastuuhenkilöiden on oltava ennen tapahtumaa yhteydessä päävartioon ja samoin tapahtuman jälkeen.  Vaatii käyntiä päävartiossa.