TikSun iltarastit

Tikkakoski-rastit 2018 JPG.jpg

Ohjeita iltarastien pitäjille

Ohjeita iltarastien pitäjille

 

1.     Maksut            

           -     6 euroa seuran ulkopuolinen aikuinen

           -     3 euroa seuran ulkopuolinen nuori alle 16 v

           -     jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet  3 euroa,  iltarastijärjestäjät  ilmaiseksi,

                  samoin alle 16 vuotiaat  seuran jäsenet

           -     emit vuokra 2 euroa kaikilta,  myös seuran jäseniltä

 

-        Varuskuntalainen osallistuu  ilmaiseksi  ( pl emit-vuokra, joka maksettava)  koska Ilmasotakoulu maksaa kootusti syksyllä henkilöstön osallistumisen iltarasteille.  Sitä varten iltarastipitäjien on varmistettava henkilökortista, että henkilö on varuskuntalainen ja  merkittävä viralliseen tulosluetteloon henkilön  kohdalle myös joukko-osasto.  Tieto tarvitaan  rahastohoitajan tekemää lopullista laskutusta varten.

 

            Rahat iltarastien jälkeen mahdollisimman nopeasti rahastonhoitajalle  tai suoraan pankkiin

            seuran  tilille     FI50 5221 7040 0124 00

 

2.     Ratojen suunnittelu ja rastien piirtäminen karttoihin  ocadilla

          -     suunnittele radat Matilta saatavalle kartalle ja varmista  maastokäynnein rastipisteet ja        

                 rastien välinen maasto uusien hakkuiden ym muutosten huomioimiseksi

          -     tee tarvittaessa maaston muutokset karttaan ja tiedot muutoksista Matille

          -     vie rastit maastoon

          -     suunnitelmat  ajoissa  ( 3 viikkoa ennen tapahtumaa)  Matille,  joka tulostaa kartat ja mää-

                 ritteet. 

 

3.     Iltarastimateriaali                     

          -    karttapohjat, kartat ja tuloslaskennassa tarvittavat laitteistot, kuten  emit-laitteistot,

               invertteri, emit- kilpailukortit sekä rastiliput haettava  Matilta  tai edelliseltä iltarastien

               pitäjältä riittävän ajoissa ennen tapahtumaa

          -    opasteet  Petriltä tai kaikki  tarvittava materiaali edelliseltä pitäjältä

          -    seuran tietokoneen  tuloslaskentaa varten  saa Kaarlelta. Omaakin tietokonetta voi käyttää

          -    materiaali tapahtuman jälkeen ensi tilassa seuraavalle järjestäjälle

          -    jos edellinen materiaali ei riitä,  Matilta  ja Petriltä saa tarvittavan lisämateriaalin

          -    rastit haettava maastosta mahdollisimman pian ja annettava seuraavalle rastien järjestäjälle

 

      4    Tulokset

          -    tulokset sähköpostitse mielellään  jo samana iltana Kaarlelle nettiä varten

 

  1. Yhteydet varuskunnan päävartioo

 Itä- ja länsirannalla rasteja pitävien  vastuuhenkilöiden on oltava ennen tapahtumaa yhtey- dessä päävartioon ja samoin tapahtuman jälkeen.  Vaatii käyntiä päävartiossa.